In memoriam Herman Post

Herman Post werd geboren in 1929 in Amsterdam. Op jonge leeftijd verhuisde hij naar Badhoevedorp, waar hij de rest van zijn leven heeft gewoond. Als kleine jongen was hij veel te vinden op de voormalige Badhoeve. De liefde voor dieren zat er al vroeg in.
Later hield Herman zelf dieren. Hij had veel verschillende dieren. Paarden, geiten, kippen, noem maar op. Ook was hij erg begaan met de dieren uit de natuur. Zo verzorgde hij eenden met jongen, totdat ze groot genoeg waren om zichzelf te redden.
Toen de Badhoeve moest wijken voor nieuwbouw, zette hij zijn boerderijtje voort op de huidige plek van de Badhoeve, vroeger ook wel landje van meneer Post geheten. In 2009 zijn we begonnen om het voortbestaan van de Badhoeve vorm te geven door middel van een zorgboerderij. En Herman bleef betrokken als bestuurslid van de stichting en was bijna dagelijks te vinden op de Badhoeve, zolang zijn gezondheid het toeliet.
Herman overleed op 5 december 2018 in een verzorgingstehuis in Haarlem. Hij heeft afscheid genomen te midden van zijn vrouw, kinderen, vrienden en bekenden. Als dank voor wat hij voor de dieren heeft gedaan heeft het schelpenpad langs Zorgboerderij de Badhoeve de naam Herman Post Laantje gekregen.